Handleidingen

Voornaam bezoeker meesturen naar de Leadbot

Emiel Kolk

Het is mogelijk om een bezoeker persoonlijk welkom te heten op je website, door hem te begroeten bij zijn/haar voornaam. Stuur een voornaam mee met een parameter in de URL. Dit kan bijvoorbeeld als je iemand persoonlijk doorverwijst naar je website, of vanuit een e-mailcampagne.

In het Futy dashboard

Als je in het account in het welkomstbericht van de Leadbot kijkt zie je het volgende staan: [F_GREETING] [F_NAME]

welkomstbericht in whatsapp chat widget meesturen

De betekenis van [F_GREETING]:

Dit is de begroeting die in de Leadbot op de website verschijnt. Aan de hand van het tijdstip verandert deze automatisch van 'goedemorgen' naar 'goedemiddag' en 'goedenavond'.

begroeting widget website

De betekenis van [F_NAME]:

[F_NAME] heeft ook te maken met de begroeting op de website. Maar hier kan je de voornaam van iemand gebruiken.

Parameter in de URL

Op basis van een parameter in de URL kan je iemand zijn voornaam meesturen. Een parameter kan je altijd aan het einde van de URL toevoegen, en wordt gekenmerkt doordat het met een vraagteken begint. Zo ziet de Futy parameter van de voornaam eruit: ?fname=Mike

Dit kan je achter elke URL plakken. Bij onze website zou dit dan worden:
https://futy.io/?fname=Mike

Gebruiken in E-mailcampagne

Bij een E-mailcampagne is het mogelijk om in één keer van alle ontvangers de voornaam mee te sturen in de URL. Wanneer je een e-mailcampagne opzet, die doorlinkt naar je website. Dan kan je achter de URL van je website een parameter toevoegen met de voornaam variabele van je e-mailprogramma (afhankelijk van welk e-mailprogramma je gebruikt). Dit is dezelfde voornaam variabele die je kan gebruiken voor de aanhef van de e-mail. Bijv: Beste . Bij ons e-mailprogramma (Sendinblue) is dat: {{contact.FIRSTNAME}}.

Als ik die in een voorbeeld zou gebruiken, dan ziet het er zo uit:
www. voorbeeld .com/?fname={{contact.FIRSTNAME}}

Hiermee kan je de voornaam meesturen vanuit een E-mailcampagne.

Als de voornaam eenmaal een keer is meegestuurd, wordt hij automatisch door ons onthouden voor de volgende bezoeken. Zo wordt de bezoeker vanaf dat moment altijd begroet bij zijn voornaam. 

Cross-channel personalization

Dit noem je ook wel cross-channel personalization. Neem de voornaam van de bezoeker van het ene kanaal mee naar een ander kanaal. Geef de klant een persoonlijk en klant-is-koning gevoel door hem te begroeten bij zijn voornaam:

"Goedemorgen Mike" 
"Kan je ergens mee helpen?"